Sklep twórców serwisu EuroTruckSimulator2.info!

Polityka prywatności

Dane osobowe przekazywane nam przez Klienta są przetwarzane przez sklep internetowy ŚWIATSYMULATORÓW.PL, prowadzony pod adresem domeny www.swiatsymulatorow.pl (dalej zwaną Witryną) przez GITmedia.net Piotr Łuciuk, działalność gospodarcza z siedzibą w Lublinie przy ul. Powstania Styczniowego 58.

Powierzane nam dane osobowe, czyli: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numerr telefonu przetwarzane będą:

– w celu założenia konta Klienta i realizacji zamówień, reklamacji, zwrotów lub wymiany towarów oraz innych działań związanych z naszymi usługami i realizacją zamówień.

– W celu dostarczenia do klienta zamówionego produktu dane przekazujemy przewoźnikowi (kurier, poczta, paczkomat)

– zgodę w celu przekazywania drogą elektroniczną ofert marketingowych oraz informacji handlowych przez ŚWIATSYMULATORÓW.PL (o ile użytkownik wyrazi na to zgodę).

Prawa dostępu do danych: Każdy Klient po dokonanej rejestracji ma wgląd do swoich danych oraz możliwość ich edycji. Dane powierzone nam przez Klienta są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

– Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)

– Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)

– rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

PRZEGLĄDANIE SERWISU

Serwis ŚWIATSYMULATORÓW.PL można przeglądać na podstronach bez konieczności rejestracji. Rejestracja i zalogowanie się do sklepu konieczne jest w celu zamówienia produktu.

Realizacja zamówienia następuje po wypełnieniu niezbędnych formularzy z danymi niezbędnymi do wysyłki kupionego produktu..

Zastrzegamy , iż przechowywane przez nas dane nie są w żaden sposób wykorzystywane: nie sprzedajemy, nie udostępniamy ani nie użyczamy danych innym podmiotom.