Twój sklep z symulatorami ciężarówek!

Sposoby płatności

W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:

  • przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy 07 1240 5497 1111 0010 6616 5511 lub szybkim przelewem Dotpay bądź PayPal.

Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu.  W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia lub indentyfikator płatności wygnerowany przez systemy Dotpay lub Paypal.

W przypadku skorzystania z opcji szybkich płatności Dotpay bądź PayPal system automatycznie przekieruje klienta na stronę logowania banku i sam uzupełni niezbędne dane do identyfikacji zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługi Sklepu.

Serwis Dotpay świadczący usługi obsługi i rozliczania płatności on-line należy do Dotpay S.A.,stnieje na rynku od 2001 roku (do 2008 roku pod nazwą AllPay). Zgodnie z wymogami prawa Dotpay spełnia szereg wymogów niezbędnych do działalności w charakterze Agenta Rozliczeniowego, które szczegółowo określa Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. z dnia 11 października 2002 r., Nr 169, poz. 1385 z późn. zm.). Dotpay posiada także zgodę Komisji Nadzoru Finansowego nr IP14/2013 na działania w charakterze Instytucji Płatniczej. Wymagania dla podmiotów oferujących usługi płatnicze określa Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z dnia 19 sierpnia 2011 r., nr 199, poz. 1175 z późn. zm.). Dane rejestrowe i kontaktowe: Dotpay S.A., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296790, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką. (źródło: http://www.dotpay.pl/o_serwisie/)

Serwis PayPal to system umożliwiający szybkie, bezpieczne i wygodne dokonywanie i otrzymywanie płatności online. Firma PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu dysponuje ważną licencją jako luksemburska instytucja kredytowa w rozumieniu artykułu 2 ustawy o sektorze finansowym z 5 kwietnia 1993 roku w wersji poprawionej i podlega ścisłemu nadzorowi luksemburskiej instytucji nadzorczej, Commission de Surveillance du Secteur Financier (Komisji Nadzoru Sektora Finansowego). Ze względu na fakt, że usługa jest ograniczona do operacji finansowych w postaci elektronicznej, które w duchu Ustawy nie są uznawane za depozyty ani usługi inwestycyjne, klienci firmy PayPal nie są chronieni programami gwarancji depozytów na terenie Luksemburga, prowadzonymi przez stowarzyszenie Association pour la Garantie des Dépôts Luxembourg (AGDL). Firma PayPal Inc. (będąca firmą macierzystą firmy PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A) została przejęta przez firmę eBay w październiku 2002. Jej siedziba znajduje się w Stanach Zjednoczonych, w stanie Kalifornia. (źródło: https://www.paypal.com/webapps/mpp/about)